Odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů pro rok 2021

Vážení obyvatelé domu,

v lednu bude probíhat odečet rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů. Žádáme o součinnost  a zpřístupnění bytů. Pro pracovníky prosím uvolněte prostor před středem radiátorů (v místě měřiče) a prostor u vodoměrů. Odečty bude provádět technik ze společnosti EGÚ Praha Engineering, a.s. pan Mišovič tel: 605 204 037

Termíny :

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů pro rok 2021

Odvzdušnění topení – 17.11.2021

Vážení obyvatelé domu,

tímto Vás žádáme o odvzdušnění topného systému.

Odvzdušnění bude probíhat 17.11.2021 od 17 do 20 hodiny. Aby bylo odvzdušnění účinné, je nutné zapnout topení po celou dobu na plný výkon. Pokud byt pronajímáte, prosím předejte tuto informaci Vašim nájemníkům. Topení je nutné zapnout i v bytech, které nejsou obydlené. V horních bytech v 11 a 10.patře v těchto termínech aktivně odvzdušňujte všechny radiátory.


!!! NUTNÉ !!! je zapnutí všech radiátorů ve všech bytech. Z odvzdušňovacího ventilu radiátoru musí téct proud vody, bez syčení vzduchu.

Děkujeme za spolupráci.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odvzdušnění topení – 17.11.2021

Pozvánka na schůzi BD 23.listopadu 2021

Představenstvo svolává členskou schůzi, která se bude konat 23.11.2021 od 20:15 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod).

Program jednání: 20.00 – 20.15: Prezence

 1. Kontrola počtu hlasů přítomných a oznámení o usnášení schopnosti, návrh na skrutátory, zapisovatele a ověřovatele
 2. Zpráva o činnosti za rok 2020
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2020, včetně zprávy kontrolní komise
 4. Informace o změnách v orgánech BD (představenstvo, kontrolní komise)
 5. Diskuse, podněty členů, návrhy, protokolace námitek členů
 6. Usnesení

Jednotlivá hlasování o usneseních shromáždění budou přijímána v průběhu schůze.

!!! UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME!!!, aby členové BD, kteří se schůze nezúčastní, s ohledem na důležitost projednávaných bodů, zplnomocnili písemně k zastupování jinou osobu, které důvěřují, aby schůze byla usnášeníschopná.

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na schůzi BD 23.listopadu 2021

Pozvánka na schůzi SVJ 23.listopadu 2021

Výbor Společenství vlastníků jednotek Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4, se sídlem Praha 4, Urbánkova 3361, IČ 285 42 436  Vás zve na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4, které se koná 23. 11. 2021 od 19.00 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod).

Program jednání:    18.30 – 19.00: Prezence

 1. Zahájení – kontrola počtu hlasů přítomných a oznámení o usnášení schopnosti návrh na skrutátory, zapisovatele a ověřovatele
 2. Zpráva o činnosti za rok 2020
 3. Informace k vyúčtování za rok 2020, přeplatky, nedoplatky
 4. Schválení zprávy o hospodaření rok 2020, včetně zprávy kontrolní komise
 5. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2022 a plánu prací na rok 2022
 6. Schválení odměny kontrolní komisi
 7. Informace o změnách v orgánech SVJ (výbor, kontrolní komise)
 8. Diskuse: reakce na podněty spoluvlastníků, náměty, vystoupení jednotlivých spoluvlastníků
 9. Usnesení

!!! UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME!!!, aby členové, kteří se shromáždění nezúčastní, zplnomocnili písemně k zastupování jinou osobu, které důvěřují, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Formuláře plné moci jsou přiloženy, event. k dispozici v kanceláři ve vchodu 3361.

Na rozdíl od členské schůze družstva nelze konat v případě neúčasti nadpoloviční většiny vlastníků následně náhradní schůzi, nýbrž se musí svolávat pokaždé nová schůze, která se může konat jen, jsou-li přítomni vlastníci mající nadpoloviční většinu hlasů! Hlasuje se podle velikostí spoluvlastnických podílů (viz Prohlášení vlastníka), které jsou různé a sčítají se.

Jedná se o shromáždění pouze členů (spoluvlastníků) SVJ nikoliv členů Bytového družstva. Vlastnictví k bytu (osobní nebo spoluvlastnictví) si můžete ověřit na http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na schůzi SVJ 23.listopadu 2021

Kontejner na objemný odpad

Vážení obyvatelé domu,

informujeme Vás, že městská část Prahy 12 v blízké době umožní odvoz objemného odpadu. Prosíme využijte tuto možnost. Na chodbách a ve sklepě domu se opět kupí věci, které tam nemají co dělat (nábytek, stará elektronika atd.).


Termín 1 – po 24.5., čas 16:00 – 20:00, Umístění – Urbánkova – u trafostanice

Termín 2 – čt 3.6., čas 16:00 – 20:00, Pertoldova x Vokrojova

Stačí kliknout na https://mapy.cz/…ume a mapa se otevře.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontejner na objemný odpad

Dokončeno – zadní vchody

Vážení obyvatelé domu,

tímto Vám oznamujeme, že dnešním dnem 11.5.2021, je již možné plně využít zadní vchody bez omezení. Zadní vstupy byly přizpůsobeny pro možnost otáčení osobních vozidel tak, aby docházelo k co nejmenšímu vjíždění na travnaté plochy a tím pádem k jejich menšímu poničení. Vedle asfaltového chodníku jsou osazeny zatravňovací dlaždice, které plochu rozšiřují a slouží právě k otáčení osobních vozidel. Toto místo však neslouží jako parkoviště. Prosíme tedy o respektování zákazu stání.

Rubriky: Zateplení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokončeno – zadní vchody

Oznámení výsledků hlasování BD

Vážení družstevníci,

tímto vám oznamujeme výsledky hlasování členské schůze BD, která proběhla formou per rollam. Hlasování bylo započaté 26.2.2021 a bylo skončené 18.3.2021. Níže je k nahlédnutí zápis z rozhodování členské schůze, kde se veškeré informace dočtete podrobněji.

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení výsledků hlasování BD

Oznámení výsledků hlasování SVJ

Vážení vlastníci bytových jednotek,

tímto vám oznamujeme výsledky hlasování shromáždění SVJ, které proběhlo formou per rollam. Hlasování bylo započaté 26.2.2021 a bylo skončené 18.3.2021. Níže je k nahlédnutí zápis z rozhodování členské schůze, kde se veškeré informace dočtete podrobněji.

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení výsledků hlasování SVJ

Úplné přerušení dodávky vody 21.4.2021

Vážení obyvatelé domu,

tímto Vám sdělujeme, že dne 21.4.2021 mezi 8:30 až 15:00 bude úplně přerušena dodávka vody. Důvodem je výměna vodoměrné sestavy domu Urbánkova 3361-3364.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úplné přerušení dodávky vody 21.4.2021

Zadní vchod – obnovení prací

Vážení obyvatelé domu,

dne 15.3.2021 (pondělí) budou obnoveny stavební práce na plochách zadního vstupu. V průběhu prací bude ztížený přístup přes tento vchod. Prosíme o respektování pokynů a upozornění realizační firmy. Za komplikace se omlouváme.

Rubriky: Zateplení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zadní vchod – obnovení prací