Pozvánka na schůzi BD 15.září 2022

Představenstvo svolává členskou schůzi, která se bude konat 15.9.2022 od 19:00 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod).

Program jednání: 18.30 – 19.00 Prezence

  1. Kontrola počtu hlasů přítomných a oznámení o usnášení schopnosti, návrh na skrutátory, zapisovatele a ověřovatele
  2. Zpráva o činnosti za rok 2021
  3. schválení účetní závěrky za rok 2021
  1. Informace o změnách v orgánech BD (volba kontrolní komise)
  2. Diskuse, podněty členů, návrhy, protokolace námitek členů
  3. Usnesení

Jednotlivá hlasování o usneseních shromáždění budou přijímána v průběhu schůze.

!!! UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME!!!, aby členové BD, kteří se schůze nezúčastní, s ohledem na důležitost projednávaných bodů, zplnomocnili písemně k zastupování jinou osobu, které důvěřují, aby schůze byla usnášeníschopná.

Příspěvek byl publikován v rubrice Schůze. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.