SCHŮZE SVJ A BD 18.6.2024

Vážení členové SVJ a BD,

výbor společenství vlastníků jednotek a představenstvo bytového družstva Vás touto cestou informuje o plánované schůzi SVJ a BD. Programy schůzí jsou ke stažení na odkazu níže a rovněž jsou vyvěšeny na informační desce v každém domě.

Vzhledem k provázanosti bodů je termín schůzí paralelní pro BD i SVJ a je stanoven na 18.6.2024 od 19:00 hod. v aule ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod). Prezence účastníků bude od 18:30 hod.

Představenstvu bytového družstva končí funkční období. Družstevníci se tedy mohou ucházet o funkci člena představenstva bytového družstva.

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SCHŮZE SVJ A BD 18.6.2024

AVÍZO – SCHŮZE SVJ A BD 18.6.2024

Vážení členové SVJ a BD,

výbor společenství vlastníků jednotek a představenstvo bytového družstva Vás touto cestou předem informuje o plánované schůzi SVJ a BD. Program schůzí a jejich body Vám budou doručeny emailem a budou vyvěšeny na informační desce v každém domě.

Vzhledem ke společným bodům obou schůzí bude termín zahájení najednou. Je stanoven na 18.6.2024 od 19:00 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod). Prezence účastníků bude od 18:30 hod.

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem AVÍZO – SCHŮZE SVJ A BD 18.6.2024

Kontrola plynového zařízení

Vážení obyvatelé domu,

tímto vám oznamujeme, že ve dnech 17.6.-24.6.2024 v době od 17 do 20 hod bude probíhat kontrola plynových zařízení. Prosím věnujte pozornost přiloženému oznámení.

Náhradní termín je stanoven na 25.6.2024 v době 18-20 hodin.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontrola plynového zařízení

Změna – VÝTAHY

Vážení obyvatelé domu,

od 1.3.2024 dojde ke změně servisní organizace na výtahy. Novou organizací je společnost Schindler. V tento den dojde ke změně telefonního čísla pro NON-STOP vyproštění osob. Nové číslo je 844 844 808. Číslo bude uvedeno i uvnitř kabin výtahů.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna – VÝTAHY

Odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů pro rok 2023

Vážení obyvatelé domu,

v lednu bude probíhat odečet rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů. Žádáme o součinnost  a zpřístupnění bytů. Pro pracovníky prosím uvolněte prostor před středem radiátorů (v místě měřiče) a prostor u vodoměrů. Odečty bude provádět technik ze společnosti EGÚ Praha Engineering, a.s. pan Mišovič tel: 605 204 037

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů pro rok 2023

Kontrola plynového zařízení

Vážení obyvatelé domu,

tímto vám oznamujeme, že ve dnech 12.6.-15.6.2023 v době od 17 do 20 hod bude probíhat kontrola plynových zařízení. Prosím věnujte pozornost přiloženému oznámení.

Náhradní termín je stanoven na 19.6.2023 v době 18-20 hodin.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontrola plynového zařízení

Vyklizení společných prostor 3.6.2023

Vážení obyvatelé domu,

dne 3.6.2023 bude v ranních hodinách směrem k lesu umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Prosím využijte této možnosti a vykliďte ze společných prostor své osobní věci, které tam nemají co dělat. Sklepní prostory, kolárny a kočárkárny jsou plné nepořádku. Věci, které tam budou ponechány, budou v daný den zlikvidovány.

Ve společné chodbě před byty se nesmí vyskytovat věci bránící průchodu při zásahu hasičů (zachovat průchod 1,1m). Nesmí zároveň zvyšovat požární riziko (nesmí být umístěny –  krabice, koberce, závěsy, křesla, pneumatiky atd.)

Na schodišti a před výtahy budou odstraněny veškeré květiny a nábytek. Květiny, které si chcete ponechat, si prosím odkliďte do bytu. Zbylé budou odstraněny.

Výbor SVJ vám tímto děkuje za součinnost.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyklizení společných prostor 3.6.2023

Odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů pro rok 2022

Vážení obyvatelé domu,

v lednu bude probíhat odečet rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů. Žádáme o součinnost  a zpřístupnění bytů. Pro pracovníky prosím uvolněte prostor před středem radiátorů (v místě měřiče) a prostor u vodoměrů. Odečty bude provádět technik ze společnosti EGÚ Praha Engineering, a.s. pan Mišovič tel: 605 204 037

Termíny :

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odečty rozdělovačů topných nákladů a vodoměrů pro rok 2022

Pozvánka na schůzi BD 15.září 2022

Představenstvo svolává členskou schůzi, která se bude konat 15.9.2022 od 19:00 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod).

Program jednání: 18.30 – 19.00 Prezence

 1. Kontrola počtu hlasů přítomných a oznámení o usnášení schopnosti, návrh na skrutátory, zapisovatele a ověřovatele
 2. Zpráva o činnosti za rok 2021
 3. schválení účetní závěrky za rok 2021
 1. Informace o změnách v orgánech BD (volba kontrolní komise)
 2. Diskuse, podněty členů, návrhy, protokolace námitek členů
 3. Usnesení

Jednotlivá hlasování o usneseních shromáždění budou přijímána v průběhu schůze.

!!! UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME!!!, aby členové BD, kteří se schůze nezúčastní, s ohledem na důležitost projednávaných bodů, zplnomocnili písemně k zastupování jinou osobu, které důvěřují, aby schůze byla usnášeníschopná.

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na schůzi BD 15.září 2022

Pozvánka na schůzi SVJ 15.září 2022

Výbor Společenství vlastníků jednotek Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4, se sídlem Praha 4, Urbánkova 3361, IČ 285 42 436  Vás zve na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4, které se koná 15. 9. 2022 od 20.00 hod. v aule (jídelně) ZŠ Na Beránku, ul. Pertoldova (zadní vchod).

Program jednání: 19:45 – 20.00: Prezence

 1. Zahájení – kontrola počtu hlasů přítomných a oznámení o usnášení schopnosti návrh na skrutátory, zapisovatele a ověřovatele
 2. Zpráva o činnosti za rok 2021
 3. Informace k vyúčtování za rok 2021, přeplatky, nedoplatky
 4. Informace o stavu účetnictví, schválení zprávy o hospodaření rok 2021
 5. Návrh a schválení investičního plánu a plánu oprav na rok 2022 a rok 2023.
 6. Diskuse: reakce na podněty spoluvlastníků, náměty, vystoupení jednotlivých spoluvlastníků
 7. Usnesení

!!! UPOZORŇUJEME A ŽÁDÁME!!!, aby členové, kteří se shromáždění nezúčastní, zplnomocnili písemně k zastupování jinou osobu, které důvěřují, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Formuláře plné moci jsou přiloženy, event. k dispozici v kanceláři ve vchodu 3361.

Na rozdíl od členské schůze družstva nelze konat v případě neúčasti nadpoloviční většiny vlastníků následně náhradní schůzi, nýbrž se musí svolávat pokaždé nová schůze, která se může konat jen, jsou-li přítomni vlastníci mající nadpoloviční většinu hlasů! Hlasuje se podle velikostí spoluvlastnických podílů (viz Prohlášení vlastníka), které jsou různé a sčítají se.

Jedná se o shromáždění pouze členů (spoluvlastníků) SVJ nikoliv členů Bytového družstva. Vlastnictví k bytu (osobní nebo spoluvlastnictví) si můžete ověřit na http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Rubriky: Schůze | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na schůzi SVJ 15.září 2022